Last modified 2002/11/30

A〜
阿部和重(Abe, Kazushige)
網野善彦(Amino, Yoshihiko)
我孫子武丸(Abiko, Takemaru)
綾辻行人(Ayatuji, Yukito)
東浩紀(Azuma, Hiroki)

C〜
アガサ・クリスティ(Christie, Agatha)
アーサー・C・クラーク(Clarke, Arthur C.)

D〜
フィリップ・K・ディック(Dick, Philip K.)
ヴァン・ダイン(Dinn, S. S. Van)

H〜
橋爪大三郎(Hashizume, Daisaburo)
ロバート・A・ハインラン(Heinlein, Robert A.)
平野啓一郎(Hirano, Kei-ichiro)
藤井誠二(Hujii, Seiji)

K〜
上遠野浩平(Kadono, Kouhei)
笠井潔(Kasai, Kiyoshi)
小松左京(Komatsu, Sakyo)
小谷野敦(Koyano, Atsushi)
栗本薫(Kurimoto, Kaoru)
京極夏彦(Kyogoku, Natsuhiko)

M〜
真木悠介(Maki, Yusuke)
松本清張(Matsumoto, Seityo)
宮崎哲弥(Miyazaki, Tetsuya)
宮台真司(Miyadai, Shinji)
森岡正博(Morioka,Masahiro)
水野良(Mizuno, Ryo)
N〜
永江朗(Nagae, Akira)
法月綸太郎(Norizuki, Rintaro)

O〜
大塚英志(Otsuka, Eiji)

Q〜
エラリー・クイーン(Queen, Ellery)

S〜
斉藤美奈子(Saitou, Minako)
佐藤雅彦(Satou, Masahiko
清涼院流水(Seiryoin, Ryusui)

T〜
竹本健治(Takemoto, Kenji)
田中芳樹(Tanaka, Yoshiki)

U〜
上野千鶴子(Ueno, Chizuko)

Y〜
山形浩生(Yamagata, Hiroo)
横溝正史(Yokomizo, Seishi)
吉岡平(Yoshioka, Hitoshi)
もどる